Tin Tức & Sự Kiện » Tin Tức
Đoàn trường Đại học Cần Thơ thực hiện Công tác nâng cao năng lực nghiệp vụ cho Giảng viên trẻ tại đơn vị.
   Nhằm nâng cao năng lực nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, giảng viên trẻ, thực hiện kế hoạch số 138-KH/ĐTN ngày 06/4/2023 về việc tập huấn “Đổi mới Sáng tạo trong Giáo dục” của Ban Thường vụ Đoàn trường Đại học Cần Thơ.
Từ ngày 23/4/2023 đến ngày 24/4/2023 ở Phòng Hội nghị B, Tầng 4, Trung tâm học liệu, Ban Thường vụ Đoàn trường Đại học Cần Thơ đã phối hợp với Thành viên Cộng đồng các nhà giáo dục Đổi mới sáng tạo, Đại học Quốc Gia Hà Nội tổ chức khóa tập huấn Đổi mới Sáng tạo trong giáo dục cho 35 cán bộ, giảng viên trẻ.
 
 
 
 
 
       Thông qua lớp tập huấn, các cán bộ, giảng viên trẻ đã được trang bị các kiến thức về đổi mới phương pháp giảng dạy, làm mới trải nghiệm dạy và học.
 
    
 
 
Tin, bài: CTU
OLYMPIC KINH TẾ LƯỢNG VÀ ỨNG DỤNG 2020
CUỘC THI TỰ HÀO VIỆT NAM LẦN III, 2019 - 2020
HỘI THI HSSV THANH LỊCH TP. CẦN THƠ
OLYMPIC TIẾNG ANH
HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TẠI HÀ LAN
HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TẠI HUNGARY
TRUNG SƠN PHARMA
PHONG TRÀO SINH VIÊN 5 TỐT
10 GƯƠNG NHÀ GIÁO TRẺ TIÊU BIỂU TP. CẦN THƠ
Confessions
HỘI THI HSSV THANH LỊCH TP. CẦN THƠ
Thư Viện Video