Giới Thiệu » Hội Sinh viên TP CT
Ban Chấp hành
Cập nhật ngày 03/06/2015
 
Ban Chấp hành Hội Sinh viên thành phố Cần Thơ Khóa III, nhiệm kỳ 2018 - 2023 cùng lãnh đạo thành phố, lãnh đạo Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam
-------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Chị Lư Thị Ngọc Anh
Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP. Cần Thơ
Khóa III, nhiệm kỳ 2018 - 2023
 
-------------------------------------------------------------------------------------------

 
Anh Lâm Văn Tân
Trưởng Ban Thanh niên trường học, Thành Đoàn Cần Thơ
Phó Chủ tịch thường trực Hội Sinh viên Việt Nam TP. Cần Thơ
Khóa III, nhiệm kỳ 2018 - 2023
 
-------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
Anh Đặng Hải Đăng
Trưởng Ban Tổ chức - Kiểm tra, Thành Đoàn Cần Thơ
Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP. Cần Thơ
Khóa III, nhiệm kỳ 2018 - 2023
 
-------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
Chị Trần Thị Thủy Tiên
Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP. Cần Thơ
Khóa III, nhiệm kỳ 2018 - 2023
 
-------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
Anh Trần Hồng Phúc
Chánh Văn phòng Hội Sinh viên Việt Nam TP. Cần Thơ
Khóa III, nhiệm kỳ 2018 - 2023
PHONG TRÀO SINH VIÊN 5 TỐT
ROAD TO RAVOLUTION CẦN THƠ
10 GƯƠNG NHÀ GIÁO TRẺ TIÊU BIỂU TP. CẦN THƠ
CUỘC THI Ý TƯỞNG SINH VIÊN TÌNH NGUYỆN 2019
Confessions
Thư Viện Video