Tin Tức & Sự Kiện » Hoạt Động Của Hội
Hội nghị Ban Thư ký lần thứ nhât, Ban Chấp hành lần thứ hai nhiệm kỳ 2018-2023
Cập nhật ngày 29/01/2019
Ngày 25 tháng 01 năm 2019, Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Cần Thơ đã tổ chức Hội nghị Ban Thư ký lần thứ nhất và Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ hai Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Cần Thơ khóa III, nhiệm kỳ 2018-2023. Đồng chí Lư Thị Ngọc Anh, Ủy viên Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Cần Thơ đã chủ trì Hội nghị.
 
Đồng chí Lư Thị Ngọc Anh điều hành Hội nghị Ban Thư ký Hội Sinh viên thành phố lần thứ nhất, khóa III, nhiệm kỳ 2018-2023.
 
Các đồng chí tham dự Hội nghị đã cho ý kiến các dự thảo văn bản về: Quy chế hoạt động Ban Chấp hành, Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Thư ký, Ban Chấp hành Hội Sinh viên thành phố và Quy chế thi đua khen thưởng Hội Sinh viên thành phố khóa III; Kế hoạch học tập, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Sinh viên các cấp, nhiệm kỳ 2018-2023;Chương trình công tác kiểm tra của Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Cần Thơ, khóa III, nhiệm kỳ 2018-2023; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội sinh viên Việt Nam thành phố Cần Thơ, lần III và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023.
 
Bên cạnh đó, Hội nghị đã thống nhất phân công nhiệm vụ cho các đồng chí Thường trực, Ban Thư ký, Ban Chấp hành Hội Sinh viên thành phố và qyyết định các Tổ thực hiện Chương trình, Đề án, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội III. Đặc biệt, trong Hội nghị, các đại biểu đã cho ý kiến về dự thảo Hướng dẫn triển khai phong trào “Sinh viên tốt” và Quy định về tiêu chuẩn xét chọn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” và “Tập thể sinh viên 5 tốt” cấp thành phố, nhiệm kỳ 2018-2023.
 
Đồng chí Lư Thị Ngọc Anh điều hành Hội nghị Ban Thư ký Hội Sinh viên thành phố lần thứ nhất, khóa III, nhiệm kỳ 2018-2023.
 
Theo đó, Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Thư ký có 12 kì Hội nghị, thành lập 05 tổ thực hiện 03 Đề án và 02 Chương trình của nhiệm kỳ 2018-2023, cụ thể: Tổ thực hiện Đề án “Hỗ trợ sinh viên Cần Thơ khởi nghiệp, giai đoạn 2018 - 2023” do đồng chí Lư Thị Ngọc Anh làm Tổ trưởng; Tổ thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực ngoại ngữ trong sinh viên Cần Thơ, giai đoạn 2018 - 2023” do đồng chí Lâm Văn Tân làm Tổ trưởng; Tổ thực hiện Chương trình “Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý hội viên” do đồng chí Đặng Hải Đăng, làm Tổ trưởng; Tổ chức hiện Chương trình “Quản lý sinh viên ngoại trú” do đồng chí Trần Thị Thủy Tiên làm Tổ trưởng và Tổ thực hiện Đề án “Giáo dục kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên Cần Thơ, giai đoạn 2018 - 2023” do đồng chí Lâm Văn Tiền làm Tổ trưởng,…
 
  
 
Tin, ảnh Lâm Tân
Các bài viết khác
OLYMPIC KINH TẾ LƯỢNG VÀ ỨNG DỤNG 2020
CUỘC THI TỰ HÀO VIỆT NAM LẦN III, 2019 - 2020
HỘI THI HSSV THANH LỊCH TP. CẦN THƠ
OLYMPIC TIẾNG ANH
HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TẠI HÀ LAN
HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TẠI HUNGARY
TRUNG SƠN PHARMA
PHONG TRÀO SINH VIÊN 5 TỐT
10 GƯƠNG NHÀ GIÁO TRẺ TIÊU BIỂU TP. CẦN THƠ
Confessions
HỘI THI HSSV THANH LỊCH TP. CẦN THƠ
Thư Viện Video