Tin Tức & Sự Kiện » Hoạt Động Của Hội
 
Mời tất cả bạn vào link xem và bình chọn cho các sản phẩm của thành phố Cần Thơ chúng ta nhé!
 
1️⃣Mar45 – trường Cao đẳng Cần Thơ, tác giả/nhóm tác giả: Lê Văn Triệu https://vuotquancov.doanthanhnien.vn/.../mar45-truong-cao...
 
2️⃣Tác giả/nhóm tác giả: Đặng Gia Khánhhttps://vuotquancov.doanthanhnien.vn/.../dang-gia-khanh...
 
 
4️⃣CHSV Châu Thành – Kiên Giang, trường Đại học Cần Thơ, tác giả/nhóm tác giả: Tăng Tú Quyên https://vuotquancov.doanthanhnien.vn/.../chsv-chau-thanh...
 
5️⃣Tuổi trẻ Sinh viên – tuyên truyền chống dịch, tác giả/nhóm tác giả: Tăng Tú Quyên, https://vuotquancov.doanthanhnien.vn/.../tuoi-tre-sinh...
 
6️⃣Bài thi Vượt qua nỗi sợ Covid, tác giả/nhóm tác giả: Trần Lê Bảo Ngọc https://vuotquancov.doanthanhnien.vn/.../bai-thi-vuot-qua...
 
7️⃣Cùng Đại học Cần Thơ vượt qua nỗi sợ nCov, tác giả/nhóm tác giả: Do Thi Be Ti, https://vuotquancov.doanthanhnien.vn/.../cung-dai-hoc-can...
 
 
❌❌❌Thời gian kết thức bình chọn: ngày 10/3/2022❌❌❌
OLYMPIC KINH TẾ LƯỢNG VÀ ỨNG DỤNG 2020
CUỘC THI TỰ HÀO VIỆT NAM LẦN III, 2019 - 2020
HỘI THI HSSV THANH LỊCH TP. CẦN THƠ
OLYMPIC TIẾNG ANH
HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TẠI HÀ LAN
HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TẠI HUNGARY
TRUNG SƠN PHARMA
PHONG TRÀO SINH VIÊN 5 TỐT
10 GƯƠNG NHÀ GIÁO TRẺ TIÊU BIỂU TP. CẦN THƠ
Confessions
HỘI THI HSSV THANH LỊCH TP. CẦN THƠ
Thư Viện Video