Giới Thiệu » Hội Sinh viên TP CT
Hội nghị “Công tác đối ngoại về tình hình thế giới và quan hệ Việt Nam với các nước” năm 2023
Ngày 18/03/2023  tại Hội trường A – Trường Đại học Tây Đô, Thành Đoàn - Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị “Công tác đối ngoại về tình hình thế giới và quan hệ Việt Nam với các nước”. Với sự tham dự của các đồng chí UV BCH, UV BTK các trường Đại học, Cao đẳng và hơn 200 học viên là cán bộ Hội Sinh viên của các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
Tại Hội nghị, Tiến sĩ Nguyễn Thị Cẩm Hồng - Chuyên viên cao cấp, Nguyên Giám đốc Sở Ngoại vụ thành phố Cần Thơ,  đã thông tin tuyên truyền đối ngoại về tình hình thế giới, khu vực, quan hệ Việt Nam với các nước và chủ trương của Đảng ta về công tác đối ngoại trong tình hình hiện nay, các hoạt động giao lưu giữa thanh niên Việt Nam với thanh niên các nước. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế của Việt Nam cho cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên.
  
 
 
OLYMPIC KINH TẾ LƯỢNG VÀ ỨNG DỤNG 2020
CUỘC THI TỰ HÀO VIỆT NAM LẦN III, 2019 - 2020
HỘI THI HSSV THANH LỊCH TP. CẦN THƠ
OLYMPIC TIẾNG ANH
HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TẠI HÀ LAN
HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TẠI HUNGARY
TRUNG SƠN PHARMA
PHONG TRÀO SINH VIÊN 5 TỐT
10 GƯƠNG NHÀ GIÁO TRẺ TIÊU BIỂU TP. CẦN THƠ
Confessions
HỘI THI HSSV THANH LỊCH TP. CẦN THƠ
Thư Viện Video