Tin Tức & Sự Kiện » Tin Tức
Sinh viên Cần Thơ khởi động Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh
Cập nhật ngày 25/03/2019
Sáng ngày 25 tháng 3 năm 2019, tại Trường Đại học Nam Cần Thơ, Thành đoàn, Hội Sinh viên thành phố Cần Thơ phối hợp với Đoàn trường, Hội Sinh viên trường Đại học Nam Cần Thơ tổ chức buổi hưởng ứng Lễ phát động Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minhmang tên “Ánh sáng soi đường” lần thứ III, năm 2019 (Hội thi).
Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh mang tên “Ánh sáng soi đường” lần thứ III, năm 2019doBan Tuyên giáo Trung ương Đảng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Trung ương Đoàn và Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phát động.
Quang cảnh của buổi hưởng ứng Lễ phát động tại Thư viện trường Đại học Nam Cần Thơ.
Quang cảnh của buổi hưởng ứng Lễ phát động tại Thư viện trường Đại học Nam Cần Thơ.
Quang cảnh của buổi hưởng ứng Lễ phát động tại Thư viện trường Đại học Nam Cần Thơ.
Hội thi nhằm tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, qua đó nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên trong trường học. Tạo điều kiện cho đoàn viên, thanh niên giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong việc tìm hiểu, học tập các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào học tập, công tác, cuộc sống và rèn luyện bản thân. Đây cũng là hoạt động thiết thực thực hiện chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”;tham gia thực hiện chỉ thị 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 - 2030”; chào mừng kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930- 03/02/2019), 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931- 26/3/2019), 44 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975- 30/4/2019), 129 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2019), 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đối tượng dự thi gồm 02 bảng: Bảng cá nhân, bao gồm Bảng A: Sinh viên Việt Nam ở trong và ngoài nước (không bao gồm sinh viên theo học các ngành Triết học, Kinh tế chính trị, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Tư tưởng Hồ Chí Minh.) và  Bảng B: Giáo viên, giảng viên dưới 35 tuổi đang giảng dạy trong các trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (Không bao gồm giảng viên đại học, cao đẳng giảng dạy các môn Triết học, Kinh tế chính trị, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Tư tưởng Hồ Chí Minh); Bảng đội tuyển sinh viên:  Mỗi tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc cử 01 đội tuyển sinh viên tham dự. Mỗi đội tuyển gồm 05 thành viên, trong đó có 03 thành viên chính thức và 02 thành viên dự bị đến từ các trường đại học, học viện, cao đẳng, trên địa bàn tỉnh, thành phố hoặc thuộc Đoàn trực thuộc. Thời gian diễn ra Hội thi từ 25/3/2019 đến 28/4/2019 (5 tuần).
Quang cảnh của buổi hưởng ứng Lễ phát động tại Thư viện trường Đại học Nam Cần Thơ.
Tại Cần Thơ, Ban Thường vụ Thành đoàn và Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Cần Thơ đã có văn bản triển khai đến các trường. Tại buổi lễ phát động đã thu hút đông đảo sinh viên, qua thống kế sơ bộ của trang website Hội thi, sau lễ phát động số lượng sinh viên của Cần Thơ đăng ký tham dự Hội thi đứng hàng thứ 3 so với các tỉnh, thành phố trong toàn quốc.
 
Tin: Tân.
Ảnh: Tân, Trường.
Các bài viết khác
OLYMPIC KINH TẾ LƯỢNG VÀ ỨNG DỤNG 2020
CUỘC THI TỰ HÀO VIỆT NAM LẦN III, 2019 - 2020
HỘI THI HSSV THANH LỊCH TP. CẦN THƠ
OLYMPIC TIẾNG ANH
HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TẠI HÀ LAN
HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TẠI HUNGARY
TRUNG SƠN PHARMA
PHONG TRÀO SINH VIÊN 5 TỐT
10 GƯƠNG NHÀ GIÁO TRẺ TIÊU BIỂU TP. CẦN THƠ
Confessions
HỘI THI HSSV THANH LỊCH TP. CẦN THƠ
Thư Viện Video