Tin Tức & Sự Kiện » Tin Tức
Quận Đoàn Binh Thủy chỉ đạo tổ chức Chiến dịch Hoa Phương Đỏ năm 2020
Cập nhật ngày 15/08/2020
Thực hiện theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ, Ban Thường vụ Quận đoàn Bình Thủy đã chỉ đạo 03/03 tổ chức Đoàn trường THPT và Đoàn Trung tâm GDTX-GDNN trên địa bàn quận triển khai thực hiện Chiến dịch “Hoa Phương Đỏ năm 2020”.
Chiến dịch Hoa Phượng Đỏ năm 2020 của Quận Bình Thủy, tập trung vào các nội dung công việc tập trung các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội: thăm hỏi, chăm sóc Mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình có công với cách mạng, các hoạt động tuyên tuyền pháp luật trong học đường, hành trình giáo dục truyền thống tại các địa chỉ đỏ, khu di tích lịch sử, tuyên truyền giáo dục pháp luật giao thông đường bộ, Chương trình “Hè Sôi động”,…
 
Các bạn ĐVTN khối THPT tham gia các hoạt động giáo dục truyền thống tại KCC Vườn Mận trong Chiến dịch Hoa Phượng Đỏ năm 2020 tại quận Binh Thủy
 
Các bạn ĐVTN khối THPT tham gia các hoạt động giáo dục truyền thống tại Nghĩa trang Liệt sỹ trong Chiến dịch Hoa Phượng Đỏ năm 2020 tại quận Binh Thủy
 
Kết quả: đã 03/03 tổ chức Đoàn trường THPT và Đoàn Trung tâm GDTX-GDNN trên địa bàn quận triển khai thực hiện Chiến dịch “Hoa Phương Đỏ năm 2020” thu hút gần 200 lượt đoàn viên, giáo viên, học sinh tham gia.
Đây là một trong các hoạt động được Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ tập trung chỉ đạo trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2020
 
Các bạn ĐVTN khối THPT tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường trong Chiến dịch Hoa Phượng Đỏ năm 2020 tại quận Binh Thủy
 
Các bạn ĐVTN khối THPT tham gia các hoạt động trong Chiến dịch Hoa Phượng Đỏ năm 2020 tại quận Binh Thủy
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin, ảnh: QĐBT
 

 
Các bài viết khác
OLYMPIC KINH TẾ LƯỢNG VÀ ỨNG DỤNG 2020
CUỘC THI TỰ HÀO VIỆT NAM LẦN III, 2019 - 2020
HỘI THI HSSV THANH LỊCH TP. CẦN THƠ
OLYMPIC TIẾNG ANH
HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TẠI HÀ LAN
HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TẠI HUNGARY
TRUNG SƠN PHARMA
PHONG TRÀO SINH VIÊN 5 TỐT
10 GƯƠNG NHÀ GIÁO TRẺ TIÊU BIỂU TP. CẦN THƠ
Confessions
HỘI THI HSSV THANH LỊCH TP. CẦN THƠ
Thư Viện Video