Tin Tức & Sự Kiện » Sinh Viên 5 Tốt
Bộ inforgraphic tuyền truyền danh hiệu ″Sinh viên 5 tốt″ cấp Trung ương
Cập nhật ngày 22/03/2021

Phong trào "Sinh viên 5 tốt" được Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phát động, nhằm hướng tới mục tiêu xây dựng hình ảnh sinh viên toàn diện với các tiêu chí: Học tập tốt, Đạo đức tốt, Thể lực tốt, Tình nguyện tốt và Hội nhập tốt. Bên cạnh đó, phong trào cũng tạo điều kiện, môi trường, động lực cho sinh viên tự giáo dục, tự rèn luyện, tự trau dồi lý tưởng, trang bị những hành trang cơ bản để lập thân lập nghiệp, khắc phực những hạn chế, yếu kém của bản thân, qua đó đóng góp cho xã hội nguồn nhân lực chất lượng cao. 
 

Trong năm học mới, Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Cần Thơ tiếp tục tuyên truyền các ấn phẩm Inforgraphic về danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp Trung ương, xây dựng các sân chơi đa dạng theo các tiêu chí của "Sinh viên 5 tốt" nhằm đáp ứng các yêu cầu của sinh viên, nhằm giúp công tác Hội và phong trào sinh viên thành phố Cần Thơ trong tình hình mới ngày một phát triển hơn. 


  

  

    

  

Hình ảnh: Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam 

Các bài viết khác
OLYMPIC KINH TẾ LƯỢNG VÀ ỨNG DỤNG 2020
CUỘC THI TỰ HÀO VIỆT NAM LẦN III, 2019 - 2020
HỘI THI HSSV THANH LỊCH TP. CẦN THƠ
OLYMPIC TIẾNG ANH
HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TẠI HÀ LAN
HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TẠI HUNGARY
TRUNG SƠN PHARMA
PHONG TRÀO SINH VIÊN 5 TỐT
10 GƯƠNG NHÀ GIÁO TRẺ TIÊU BIỂU TP. CẦN THƠ
Confessions
HỘI THI HSSV THANH LỊCH TP. CẦN THƠ
Thư Viện Video